3

Ukaž mi hvězdy a nadechni se. Já nejsem lhář.
Bojuj pro potěšení proti mě. Udělej zdi vyšší.
Mé ospalé dny marnosti. V podsatě jsem mrtvý...
Ty pláčeš? Takže teď rozumíš.

Jména v titulcích nikdo nečte
a to je v pořádku.

Má rozbitá hlava má pauzu pro tento okamžik.
Slyším svůj dech v sedmém dni od úplňku.
Mé třesoucí se ruce čistí mé jizvy, má krvavá tajemství.
Ty rozumíš... tak tleskni...

-----------------------------------------------------------

Show me the stars and take a breath. I’m not a liar.
Fight for the pleasure against me. Make walls higher.
My sleepy days of vanity. Esentially I'm death.
You cry? So now you understand.

Names in the subtitles nobody reads
and it’s all right.

My broken head has a rest for this moment.
I hear my breath in the seventh day from the foolmoon.
My shivering hands are cleening my scars, my bloody secrets.
You understand… so clap your hands...