We Just Call...

Jeden výstřel a pláč matky.
Obojí zní tak něžně,
když je hudba dost hlasitá.
Obojí zní tak něžně,
když tlukot srdce je dost silný.

Ale ten pláč je příliš hlasitý
a tato hra příliš tvrdá...

Tak jen voláme po hlasitější hudbě...
Tak voláme po silnější hudbě...

-----------------------------------------------------------

One shot and mother’s cry.
Both sound so softly,
when the music is loud enough.
Both sound so softly,
when the heartbeat is strong enough.

But the cry is too loud
and this game too hard…

So we just call for louder music…
So we call for stronger music…